Không rõ

Augment - 3D Augmented Reality

aptosecret
19.49MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 50 - 250
Phiên bản 2.12.1 4 năm trước

Mô tả của Augment - 3D Augmented Reality

Augment is a mobile app that lets you and your customers visualize your 3D models in Augmented Reality, integrated in real time in their actual size and environment. Augment is the perfect Augmented Reality app to boost your sales and bring your print to life. Add your own 3D models and custom trackers on <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://augment.com%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEqVms3g76ydMt6EhyksDBcrBfUQA&sa=D&usg=AFQjCNGjdqev8PIt_yueU1nIEfjCc6bphQ" target="_blank">http://augment.com</a></div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Tăng thêm là một ứng dụng di động cho phép bạn và khách hàng của bạn hình dung mô hình 3D của bạn trong thực tế Augmented, tích hợp trong thời gian thực trong kích thước và môi trường thực tế của họ. Cải là ứng dụng thực tế Augmented hoàn hảo để thúc đẩy bán hàng của bạn và mang lại cho bản in của bạn với cuộc sống. Thêm mô hình 3D của riêng bạn và theo dõi tùy chỉnh trên <a href="https://www.google.com/url?q=http://augment.com&sa=D&usg=AFQjCNEqVms3g76ydMt6EhyksDBcrBfUQA" target="_blank">http://augment.com</a></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Augment - 3D Augmented Reality

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Augment - 3D Augmented Reality

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng aptosecret
Cửa hàng aptosecret 2.38k 615.13k

Thông tin APK về Augment - 3D Augmented Reality

Phiên bản APK 2.12.1
Khả năng tương thích Android 3.0+ (Honeycomb)
Lập trình viên Augment